download our app
Easy tool to record iOS device screen without jailbreak 「vizoRec」
Dear fellow Screen Recorder HD users
Screen Recording on Apple devices (iPhone, iPad) is one of the most wanted feature. But unfortunately, due to some local policies, Apple has banned apps with such feature which leaves a lot of users in no hope of finding suitable recorder to serve their need.
Our app (Screen Recorder HD) in no exception, has been banned too in less than a week. In order to give support to our existing users & also for future app updates. We decided to change our app model to make it to be able to deployed to user device without being published to app store. Please click on below [Install] button to install our app, or read "Installation changes" section for more information.
Our latest stable version comes with the following features:
1. Voice and sound recording. Either from playing content on the device or microphone.
2. Saved video is able to be edited by any external video editors even though with built-in Camera Roll tool.
3. Saving time is expandable.
Installation changes
As for now, our app uses enterprise model when it comes to be installed on your device. Everything will look exactly the same as when you install other app from the app store, except one additional step to configure for it to be able to work correctly. Please click here for more detail information.
Not working on iOS 11


download our app

Ratings and Reviews
(In-app rating & review)
 (1,338)
 Votes

   Dy   2019-06-07 19:50:46
Qua nhieu quang cao
   Hải bake   2019-06-06 17:21:46
Ae nào muốn xoá cmt tui
 Oi   2019-06-07 02:35:13
Oi
 Hải bake   2019-06-10 15:19:23
Ae muốn xoá vét ngang sag phải nó hiện ra delete là xoá đấy
   Hay   2019-06-06 15:48:56
Hay
   kazmhaitam   2019-06-05 04:31:16
who love YouTube
 1245678   2019-06-06 00:13:08
Somnag77
   Vanossvn-MC   2019-06-04 23:18:25
Xin chào mọi người
   0964199277   2019-06-04 13:15:40
Dana jhmer
   Namgaming147   2019-06-03 08:19:42
Quay sướng vcl
   Tín đam   2019-06-02 22:28:13
Sao mà lưu video lại mà đăng fb zalo dị admin
 fftf   2019-06-06 09:16:24
fgff
   Bun tha   2019-06-02 19:22:43
Why I can't save long videos to camera roll ?
 Namgaming147   2019-06-03 08:18:59
You need to watch video to save your video longer.Watch video in setting/add more
   Sao kh quoay vi   2019-06-02 15:36:53
Sao kh quoay video đc khi Đg gọi trên Fb
   beyond   2019-06-02 13:55:41
good
   0972090705   2019-06-02 02:00:59
0972090705
   Bbcckcf   2019-06-01 20:24:24
Cvzg
   Dez Thor   2019-06-01 03:24:03
iOS 10.3.3 working great. The 60fps seem to be off a bit. Give us the option to buy unlimited length would be Funtaztic! Thank You Very Much For This
   Good   2019-05-28 11:16:30
Good
   НОРМ   2019-05-26 03:22:08
Чоочосоч
   Ngọc   2019-05-25 23:32:56
Làm kiểu j để lưu đc vào album đúng thời gian vậy lưu đc có một phút
 Cff   2019-05-28 13:01:23
Đf
 Namgaming147   2019-06-03 08:21:29
Bạn cần xem quảng cáo để kéo dài thời lượng lưu video của bạn
   Trọng   2019-05-25 16:26:00
Xoá viedeo kiểu j vậy tối đa quay được có mười sao quay tiếp
 TIẾN   2019-06-03 21:05:21
Bạn vuốt cái mục video qua bên trái nó sẽ hiện nút delete
 Hoang minh quân   2019-06-11 08:29:21
Kéo từ bên phải sang bên trái sẽ thấy chữ delete ấn vào đó là xoá thôi
   Johanne   2019-05-25 14:46:42
Thanks its the best app ever but pls make the savable length unlimited
   Ngọc anh   2019-05-23 18:38:51
Là sao ad chỉ lại đi sao lúc đầu là 19 phút sau còn 1phut v
 Namgaming147   2019-06-03 08:22:49
Bạn cần xem quảng cáo để lưu video dài hơn
   Trương Toản   2019-05-23 17:48:15
Cho hỏi xoá Video kiểu j vậy
 Ok   2019-05-23 18:17:49
Kkk
 Namgaming147   2019-06-03 08:24:14
Nhìn vào chỗ có dấu > kéo ra có chữ Delete bấm vào đó
   Đăng   2019-05-23 16:45:28
Tắt mic tắt luôn cả âm thanh phát rA từ điện thoại K thu dk
   Mời vào   2019-05-23 14:35:15
Hi
   Đoàn   2019-05-22 16:58:00
Lúc bạn quoay xong vào lại ứng dụng phải đợi nó load xong hết rồi nới có tiếng
   Beast   2019-05-22 05:20:46
It doesn't let me save
   Free   2019-05-22 01:17:37
HFrie
   Nguyễn Long   2019-05-21 20:37:28
Sao quay rồi mà không có tiếng
   Khá ổn   2019-05-21 19:39:41
Khá oki
   Như cc   2019-05-20 19:56:28
Quay 8p ra 1 p
 Nguyễn Long   2019-05-21 20:37:57
Bạn phải xem quảng cáo để lấy thời gian xuất video
 Ngọc anh   2019-05-23 18:35:17
Mình cũng thế
   Sang   2019-05-18 20:02:05
Quay 3 phút lu tho 1 phut
 Đggg   2019-05-23 10:15:36
Xdgghhj